24ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΩΡΛ

Χαιρετισμος Προεδρων

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής ΩΡΛ Εταιρείας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί στο 24ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, που θα διεξαχθεί στις 12-14 Οκτωβρίου 2018, στο Λουτράκι.

Το Συνέδριο αποτελεί μία από τις κορυφαίες εκδηλώσεις της Εταιρείας μας. Η κατά γενική αναγνώριση επιτυχία των εκδηλώσεων της Εταιρείας τα προηγούμενα χρόνια και η διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή, μας υποχρεώνει με αίσθημα ευθύνης, να προσδιορίσουμε πολυεπίπεδη επιστημονική θεματολογία στα γνωστικά μας αντικείμενα, προσβλέποντας στο βέλτιστο συνδυασμό στοχευμένου θεραπευτικού αποτελέσματος και ποιοτικής χειρουργικής παρέμβασης.

Η θεματολογία συμπεριλαμβάνει στρογγύλες τράπεζες, διαλέξεις, εργαστήρια, κλινικά φροντιστήρια και παρουσιάσεις περιστατικών με ιδιαίτερο διαγνωστικό ή/και θεραπευτικό μήνυμα και τα θέματα θα αναπτυχθούν από εκλεκτούς Έλληνες και προσκεκλημένους από το εξωτερικό Ομιλητές.

Στην κορυφαία αυτή εκδήλωση, προσβλέπουμε στην ενεργό και παραγωγική συμμετοχή όλων των συναδέλφων. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα έχουμε την ευκαιρία ανταλλαγής θέσεων και απόψεων καθώς επίσης και του συντονισμού των δράσεών μας, που αφορούν στην προάσπιση και περαιτέρω ανάδειξη της Ειδικότητάς μας.

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε, λοιπόν, να ανταποκριθείτε θετικά στην πρόσκλησή μας για ενεργό συμμετοχή στο 24ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας.

Με θερμούς χαιρετισμούς,

Ιωάννης Μπιζάκης
Πρόεδρος
Πανελλήνιας Εταιρείας
Ωτορινολαρυγγολογίας

Δημήτριος Νταβίλης
Εκ μέρους της
Οργανωτικής Επιτροπής

Σημαντικές Ημερομηνίες
Εγγραφές
A’ περίοδος εγγραφών έως 03/09/2018
B’ περίοδος εγγραφών από 04/09/2018
Υποβολή Περιλήψεων
Υποβολή Περιλήψεων έως 03/09/2018
Παράταση Υποβολής Περιλήψεων έως 13/09/2018
Ενημέρωση συγγραφέων έως 17/09/2018
Set up
Διαμόρφωση έκθεσης 11/10/2018
Λειτουργία έκθεσης 12-14/10/2018

Αποψίλωση έκθεσης 14/10/2018
Λειτουργία Σεμιναρίου
Από 12/10/2018 έως 14/10/2018