24ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΩΡΛ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Δ.Σ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
Πρόεδρος:Ιωάννης Μπιζάκης
Αντιπρόεδρος:Δημήτριος Νταβίλης
Γενικός γραμματέας:Όλγα Κεσίδου
Ειδικός γραμματέας:Ιωάννης Χατζηιωάννου
Ταμίας:Αριστείδης Χρυσοβέργης
Μέλη:Ιωάννης Αηδόνης
Κωνσταντίνος Βλάχτσης
Ιωάννης Καστανιουδάκης
Χαρίτων Παπαδάκης
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημήτριος Νταβίλης
Όλγα Κεσίδου
Αριστείδης Χρυσοβέργης
Χαρίτων Παπαδάκης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ιωάννης Μπιζάκης
Ιωάννης Καστανιουδάκης
Ιωάννης Χατζηιωάννου
Σημαντικές Ημερομηνίες
Εγγραφές
A’ περίοδος εγγραφών έως 03/09/2018
B’ περίοδος εγγραφών από 04/09/2018
Υποβολή Περιλήψεων
Υποβολή Περιλήψεων έως 03/09/2018
Παράταση Υποβολής Περιλήψεων έως 13/09/2018
Ενημέρωση συγγραφέων έως 17/09/2018
Set up
Διαμόρφωση έκθεσης 11/10/2018
Λειτουργία έκθεσης 12-14/10/2018

Αποψίλωση έκθεσης 14/10/2018
Λειτουργία Σεμιναρίου
Από 12/10/2018 έως 14/10/2018