ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ.Σ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
Πρόεδρος:Ιωάννης Μπιζάκης
Αντιπρόεδρος:Δημήτριος Νταβίλης
Γενικός γραμματέας:Όλγα Κεσίδου
Ειδικός γραμματέας:Ιωάννης Χατζηιωάννου
Ταμίας:Αριστείδης Χρυσοβέργης
Μέλη:Ιωάννης Αηδόνης
Κωνσταντίνος Βλάχτσης
Ιωάννης Καστανιουδάκης
Χαρίτων Παπαδάκης
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημήτριος Νταβίλης
Όλγα Κεσίδου
Αριστείδης Χρυσοβέργης
Χαρίτων Παπαδάκης
Σημαντικές Ημερομηνίες
Εγγραφές
A’ περίοδος εγγραφών έως 03/09/2018
B’ περίοδος εγγραφών από 04/09/2018
Υποβολή Περιλήψεων
Υποβολή Περιλήψεων έως 03/09/2018
Ενημέρωση συγγραφέων έως 17/09/2018
Set up
Διαμόρφωση έκθεσης 11/10/2018
Λειτουργία έκθεσης 12-14/10/2018

Αποψίλωση έκθεσης 14/10/2018
Λειτουργία Σεμιναρίου
Από 12/10/2018 έως 14/10/2018